Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU „Zielony Kamień”

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji oraz zasady pobytu w Domu Zielony Kamień w Szklarskiej Porębie.
 2. Operatorem Domu Zielony Kamień jest PRG PELC MICHAŁ, ul. Jeziorna 120, Tanowo 72-004, NIP: 8512994232, Regon: 320771540
 3. Dokonanie rezerwacji w Domu Zielony Kamień oznacza z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 4. Ceny są wyrażone w złotówkach PLN, są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny przedstawione w innych walutach mają charakter orientacyjny i są przeliczone po przybliżonym kursie.


Warunki rezerwacji

 1. Można tylko dokonać rezerwacji całego obiektu Zielony Kamień wraz z terenem na którym się znajduje. Nie ma możliwości rezerwacji pomieszczeń.
 2. Rezerwacji obiektu Zielony Kamień można dokonywać poprzez Internet z wykorzystaniem komputera, tabletu lub telefonu i poprzez przeglądarkę internetową (Edge, Chrome, Safari, Firefox, Opera) w następujący sposób:
  - poprzez system rezerwacji Hotres.pl dostępny na stronie internetowej https://zielonykamien.pl/rezerwacja , dostarczony przez operatora Roman Korczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński znajdującym się przy ul. Młyńska 12A w Jeleniej Górze, NIP : 611-227-24-45, REGON: 021066480.
  - poprzez zewnętrzny portal rezerwacyjny partnera https://booking.com.
 3. W trakcie dokonywania rezerwacji należy podać następujące dane: datę przyjazdu i wyjazdu, dane osobowe i kontaktowe, ilość osób, które będą przebywać w domu.
 4. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłacenie 100% kwoty za pobyt.
 5. Płatność jest dokonywana szybkim przelewem lub poprzez kartę płatniczą za pośrednictwem operatora Tpay.com (Krajowy Integrator Płatności S.A., Plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437).
 6. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat.
 7. Po dokonaniu rezerwacji na podany w formularzu adres poczty elektronicznej zostanie wysłane potwierdzenie, w którym znajdują się niezbędne informacje o dokonanej rezerwacji.


Zmiany rezerwacji, rezygnacje z pobytu, reklamacje

 1. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian rezerwacji dokonanej przez Gościa, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodów zaistniałych po stronie Gościa, nie przysługuje zwrot zapłaconej ceny.
 3. W sytuacji skrócenia pobytu Gościowi nie przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni.
 4. Gościowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 5. W wyjątkowych sytuacjach (siły wyższej, przez co rozumie się kataklizmy, zajęcie przez jakikolwiek organ władzy państwowej, strajki, wojny, zamieszki jak i pobawienie przez dostawcę prądu, gazu energii grzewczej lub wody) Operator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.
 6. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej poprzez adres poczty elektronicznej rezerwacje@zielonykamien.pl. 


RODO, polityka ochrony danych osobowych, Cookies.

Informacje dotyczące RODO, polityki ochrony danych osobowych, oraz Polityki Cookies są zawarte na stronie https://zielonykamien.pl/rodo  


Regulamin pobytu w Domu Zielony Kamień

 1. Niniejszy Regulamin został przygotowany w celu zapewnienia wszystkim Gościom w Domu Zielony Kamień w pełni komfortowych warunków pobytu. 
 2. Wszyscy Goście korzystający obiektu Zielony Kamień zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu. 
 3. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu upoważnia właścicieli Zielony Kamień do wypowiedzenia najmu (przed końcem rezerwacji). 
 4. Goście w Domu Zielony Kamień zobowiązani są do każdorazowego zamykania drzwi i okien w momencie jego opuszczania. 
 5. Właściciel Domu Zielony Kamień nie ponosi materialnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obiekcie. 
 6. Goście ponoszą materialną odpowiedzialność za wyposażenie domu. 
 7. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu technicznego domu należy niezwłocznie zgłaszać.
 8. Właściciel Domu Zielony Kamień nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
 9. Dom wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 16:00 (zameldowanie) w dniu wynajmu do godziny 10:00 (wymeldowanie) dnia następnego.
 10. W obiekcie i w ogrodzie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do 8:00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu okolicznym mieszkańcom.
 11. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.
 12. Maksymalna liczba gości śpiąca w obiekcie to 14 osób.
 13. ZABRANIA SIĘ DOTYKANIA BIAŁYCH URZĄDZEŃ DOTYKOWYCH NA ŚCIANACH KONTROLUJĄCYCH OGRZEWANIE I TEMPERATURĘ W DOMU – SĄ ONE AUTOMATYCZNE.
 14. Zabrania się stawiania napoi na stole bilardowym.
 15. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach w obiekcie grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domu. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. W obiekcie nakazuję się przestrzegania przepisów przeciw pożarowych.
 17. Na terenie obiektu obowiązuje system kontroli dostępu oraz prowadzony jest monitoring wizyjny zewnętrzny. 
 18. Na terenie Domu Zielony Kamień zezwala się na przebywanie zwierząt, nie mogą one jednak pozostawać bez opieki. Zwierzęta muszą posiadać aktualne badania i książeczkę. Właściciele biorą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich podopiecznych.
 19. Właściciel Domu Zielony Kamień nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów  lub żywych zwierząt w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu, czy poza terenem obiektu. Pozostawienie pojazdu na terenie  Domu Zielony Kamień nie uważa się za zawarcie umowy przechowania.
 20. Zabrania się pozostawiania zapalonego kominka podczas snu oraz nieobecności w obiekcie.
 21. Zabrania się organizowania wieczorów kawalerskich i panieńskich.